50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/27/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.(My) Jesteśmy tutaj.Vi her.  
2.z góry oven  
3.Już od roku jestem bezrobotny / bezrobotna.Jeg været arbejdsløs i et år.  
4.on studiuje w Berlinie studerer i Berlin  
5.On mówi po angielsku. taler engelsk.  
6.Co grają w telewizji?Hvad er i fjernsynet?  
7.Gdzie są nosorożce? er næsehornene?  
8.Czy są jeszcze bilety do teatru? der stadig billetter til teatret?  
9.Pochodzi pan / pani z Azji? / Pochodzą państwo z Azji?Kommer du fra ?  
10.sprzedać z zyskiem med fortjeneste  
11.wczesnym rankiem / wcześnie ranotidlig om  
12.bardzo dużo ludzi mennesker  
13.Co grają dzisiaj wieczorem w kinie?Hvad der i biografen i aften?  
14.to jest możliwe kan godt være  
15.O której ten pociąg będzie w Amsterdamie? ankommer toget til Amsterdam?