50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/21/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?Hat Museum donnerstags geöffnet?  
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę.Ich zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.  
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem.Ich möchte Zimmer mit Dusche.  
4.Ależ, to wspaniale!Das ist ja !  
5.Japonia leży w Azji. liegt in Asien.  
6.jes tdokładnie 5 godzinaes ist 5 Uhr  
7.Mieć ochotę naLust zu  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego.Sie lernen .  
9.Proszę na rogu skręcić w lewo.Gehen links um die Ecke.  
10.Dzień dobry!Guten Morgen! / Guten !  
11.Siódmy dzień to niedziela.Der Tag ist Sonntag.  
12.złamać sobie nogę das Bein brechen  
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?Wie dauert die Fahrt nach Berlin?  
14.Proszę o pokwitowanie / paragon.Bitte geben Sie mir Quittung.  
15.mieć własny samochódeinen eigenen haben