50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/02/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Dokumenty, proszę. Papiere, bitte.  
2.Ten film był interesujący. Film war interessant.  
3.Poproszę bilet do Madrytu.Ich möchte Fahrkarte nach Madrid.  
4.Jutro jest poniedziałek. ist Montag.  
5.Proszę stół dla ... osób / na ... osoby.Bitte einen Tisch für ... .  
6.wezwać policjędie Polizei  
7.Pokój do wynajęciaZimmer zu  
8.na początkuam  
9.8 [osiem]8 [ ]  
10.wczoraj wieczorem Abend  
11.być zmęczonymmüde  
12.Zostaw mnie w spokoju! mich in Ruhe / Frieden!  
13.Pojedziemy w góry?Wollen wir in die fahren?  
14.Lubię kukurydzę.Ich esse Mais.  
15.siedem, osiem, dziewięćsieben, acht,