50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


10/04/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Kiedy będziemy na granicy?When will get to the border?  
2.5 [pięć]5 [ ]  
3.Jak długo jest Pan już chory?How long have been sick / ill?  
4.Jest kwadrans po trzeciej.It''s a quarter three.  
5.Kiedy zaczyna się seans?When the show begin?  
6.Proszę dać mi drobne banknoty.Could you give me small notes / bills (am.)?  
7.chętniej piję kawęI coffee  
8.Gdzie jest bateria?Where I find a battery?  
9.Chcę kupić gazetę.I to buy a newspaper.  
10.Potrzebuję biurko i regał.I need a desk and a .  
11.historia Niemiec history of Germany  
12.Tam jest restauracja.There is a restaurant over .  
13.czuć się dobrzeto be  
14.nierzadkopretty  
15.Gdzie są pingwiny? are the penguins?