50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


07/03/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jak się panu / pani u nas podoba?How do you like it ?  
2.Niech Pan otworzy tę paczkę. this package.  
3.To jest moja gitara. is my guitar.  
4.brać kąpielto have a  
5.On mówi w kilku językach.He several languages.  
6.na rynku the market  
7.nocami / w nocyat  
8.Czy ten pociąg ma opóźnienie?Is the train ?  
9.Jest zimno. is cold.  
10.Chciałbym / Chciałabym pobrać pieniądze ze swojego konta.I want to withdraw money from my .  
11.Gorączka / mieć temperaturę have a temperature  
12.Grać w piłkęto ball  
13.Mieć gości / odwiedzinyto have guests /  
14.Jedzie pan / pani wyciągiem na górę?Do you take the ski lift to the ?  
15.on może w każdej chwili być tutajhe''ll be here any