50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/27/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jak wysokie są opłaty?What the fees?  
2.spać spokojnieto sleep  
3.Czy mogę prosić o rachunek? I have the check?  
4.z lewa na prawo left to right  
5.Dzisiaj nie pracuję. not working today.  
6.wsiadać do samochodu / autato get into the  
7.moim zdaniem / według mnie my opinion  
8.W zoo the zoo  
9.Popatrz na zegarek, która jest godzina!See what time it by your watch!  
10.coraz mniejless less  
11.Londyn jest stolicą.London is a city.  
12.Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?Where is the next gas ?  
13.45 [czterdzieści pięć]45 [ ]  
14.wiosna, lato,Spring, ,  
15.na sprzedażfor sale / be sold