50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


07/27/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Co mogę dla pana / pani zrobić?What can I do you?  
2.Chcę iść do optyka.I want go to the optician.  
3.Rozumiem.I !  
4.Gdzie jest łazienka?Where is the ?  
5.Poproszę kartę dań.I would the menu, please.  
6.Czego Pan sobie życzy?What do want?  
7.to miło z twojej stronythat''s of you  
8.Czy w tym pociągu jest wagon sypialny?Does the train have ?  
9.Słuchać radiato to the radio  
10.Mamy wtorek, 17 kwietnia.It''s Tuesday, 17th of April.  
11.Chciałbym pełne wyżywienie.I would like board.  
12.to dobry pomysłthat''s a idea  
13.od dzisiaj this day  
14.To jest całkiem proste. very easy.  
15.niedużo much