50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/29/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?¿Está abierto el museo jueves?  
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę.Quiero ir al quiosco para comprar un .  
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem.Quisiera una habitación ducha.  
4.Ależ, to wspaniale!¡ magnífico!  
5.Japonia leży w Azji. está en Asia.  
6.jes tdokładnie 5 godzinaSon 5 en punto  
7.Mieć ochotę naTener de  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego.Ellos / ellas ruso.  
9.Proszę na rogu skręcić w lewo.Gire (usted) a la izquierda en la .  
10.Dzień dobry!¡ días!  
11.Siódmy dzień to niedziela. séptimo día es el domingo.  
12.złamać sobie nogę la pierna  
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?¿Cuánto dura el viaje a ?  
14.Proszę o pokwitowanie / paragon. (usted) un recibo, por favor.  
15.mieć własny samochódTener coche propio