50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


12/10/2022
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jaki kolor ma czereśnia? Czerwony.¿De qué color es la ? Roja.  
2.Czy jest to lot bezpośredni?¿Es un directo?  
3.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Londynu?¿ sale el próximo tren para Londres?  
4.On czyta.Él .  
5.Proszę poczekać przy telefonie!¡ cuelgue!  
6.on zna francuski(Él) sabe francés / habla  
7.Pójdziemy na basen?¿Vamos a la ?  
8.Gdzie jest pan / pani ubezpieczony / ubezpieczona?¿A qué compañía de pertenece (usted)?  
9.jechać w prawoConducir por derecha  
10.Jak długo można tu parkować?¿Por cuánto podemos tener el coche aparcado aquí?  
11.odbiorę cię a buscarte  
12.Szukam sklepu fotograficznego.Estoy buscando una de fotografía.  
13.Jak się Panu podoba ...?¿Cómo le gusta a ... ? / ¿Qué le parece ...?  
14.Tylko się rozglądam.Sólo estoy .  
15.Pokoje sprzątnięte zostały bardzo niedokładnie. habitaciones no se han limpiado bien.