50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/08/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można tu wypożyczyć łódź?Est-ce peut louer un bateau ici?  
2.Ma pan / pani całkiem dobrą wymowę. prononciation est très bonne.  
3.trochę cierpliwościun peu de  
4.Może pan / pani pojechać tramwajem.Vous pouvez aussi prendre le .  
5.Styczeń, luty, marzec,Janvier, février, ,  
6.Potrzebna ci jest duża walizka!Tu as d’une grande valise!  
7.Mieć lekcje cours  
8.Gdzie jest zamek? est le château?  
9.Podoba mi się ten ogród. jardin me plaît.  
10.Zaraz przyjdę!J’arrive de suite!  
11.Potrzebny mi jest plan miasta.J’ai besoin d’un de la ville.  
12.Nie zapomnij paszportu!N’oublie pas passeport!  
13.Chciałbym wynająć samochód.Je voudrais une voiture.  
14.Lekarz zaraz przyjdzie.Le docteur arriver.  
15.Czy ta woda jest ciepła?Est-ce que l’eau est ?