50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/28/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.(My) Jesteśmy tutaj.Nous ici.  
2.z góry haut  
3.Już od roku jestem bezrobotny / bezrobotna.Je suis au chômage depuis déjà an.  
4.on studiuje w BerlinieIl fait ses à Berlin.  
5.On mówi po angielsku. parle anglais.  
6.Co grają w telewizji?Qu’y a-t-il à télévision?  
7.Gdzie są nosorożce?Où sont les ?  
8.Czy są jeszcze bilety do teatru?Est-ce y a encore des places pour le théâtre?  
9.Pochodzi pan / pani z Azji? / Pochodzą państwo z Azji?Venez-vous ?  
10.sprzedać z zyskiem avec bénéfices  
11.wczesnym rankiem / wcześnie ranode bonne heure / bon matin  
12.bardzo dużo ludzibien gens  
13.Co grają dzisiaj wieczorem w kinie?Qu’est ce qu’il y a ce soir au ?  
14.to jest możliweCela peut. / C’est possible.  
15.O której ten pociąg będzie w Amsterdamie?Quand est-ce que le arrive à Amsterdam?