50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


11/28/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?Le musée le jeudi?  
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę.Je veux aller kiosque pour acheter un journal.  
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem. voudrais une chambre avec douche.  
4.Ależ, to wspaniale!C’est !  
5.Japonia leży w Azji.Le est situé en Asie.  
6.jes tdokładnie 5 godzinaIl est 5 heures pile / .  
7.Mieć ochotę na envie de  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego. apprennent le russe.  
9.Proszę na rogu skręcić w lewo.Tournez à au coin de la rue.  
10.Dzień dobry! !  
11.Siódmy dzień to niedziela.Le septième jour le dimanche.  
12.złamać sobie nogę casser la jambe  
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?Combien de temps dure le trajet jusqu’à ?  
14.Proszę o pokwitowanie / paragon.Donnez-moi reçu, s’il vous plaît.  
15.mieć własny samochódavoir sa propre voiture / avoir sa voiture