50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/27/2023
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jaki kolor ma czereśnia? Czerwony.Quelle est la couleur cerise ? Rouge.  
2.Czy jest to lot bezpośredni?Est-ce c’est un vol direct?  
3.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Londynu? part le prochain train pour Londres?  
4.On czyta.Il .  
5.Proszę poczekać przy telefonie!Restez ligne! / Ne quittez pas!  
6.on zna francuskiIl parle .  
7.Pójdziemy na basen?Si allions à la piscine?  
8.Gdzie jest pan / pani ubezpieczony / ubezpieczona? êtes-vous assuré(e)?  
9.jechać w praworouler / conduire droite  
10.Jak długo można tu parkować?Combien de temps se garer ici?  
11.odbiorę cięJe viendrai te chercher. / Je passerai prendre.  
12.Szukam sklepu fotograficznego.Je cherche un magasin d’articles .  
13.Jak się Panu podoba ...?Comment ...?  
14.Tylko się rozglądam.Je regarde, .  
15.Pokoje sprzątnięte zostały bardzo niedokładnie. chambres étaient mal nettoyées.