50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


07/03/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Dokumenty, proszę.Vos papiers, s’il plaît.  
2.Ten film był interesujący. film était intéressant.  
3.Poproszę bilet do Madrytu.Je voudrais un billet Madrid.  
4.Jutro jest poniedziałek.Demain, c’est .  
5.Proszę stół dla ... osób / na ... osoby.Une table pour ... personnes, s’il vous .  
6.wezwać policjęappeler la  
7.Pokój do wynajęciachambre à  
8.na początkuau / au commencement  
9.8 [osiem]8 [ ]  
10.wczoraj wieczorem soir  
11.być zmęczonym fatigué  
12.Zostaw mnie w spokoju! tranquille! / Fiche-moi la paix!  
13.Pojedziemy w góry?Voulez-vous à la montagne?  
14.Lubię kukurydzę. bien le maïs.  
15.siedem, osiem, dziewięć , huit, neuf