50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/23/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Chciałbym umyć ręce.Htio / htjela bih ruke.  
2.w wieku pięćdziesięciu latu od pedeset godina  
3.Co za szczęście!Kakva !  
4.(Ja) Uczę się angielskiego.Učim .  
5.Mam aparat fotograficzny. foto-aparat.  
6.Piję herbatę. pijem čaj.  
7.Poproszę herbatę. / htjela bih čaj.  
8.Mam kiwi i melona.Imam kivi i .  
9.Gdzie jest informacja turystyczna?Gdje je turistički ?  
10.Szukamy sklepu mięsnego. mesnicu.  
11.składać komuś wizytę koga  
12.Właśnie czytam tę książkę. čitam ovu knjigu.  
13.Proszę pójść do portu. / Niech pan / pani idzie do portu.Idite luke.  
14.62 [sześćdziesiąt dwa]62 [šezdeset i ]  
15.Ósmy miesiąc to sierpień.Osmi mjesec kolovoz.