50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/08/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można tu wypożyczyć łódź? itt egy csónakot kölcsönözni?  
2.Ma pan / pani całkiem dobrą wymowę.A egészen jó.  
3.trochę cierpliwościegy kis  
4.Może pan / pani pojechać tramwajem.Villamossal mehet.  
5.Styczeń, luty, marzec,Január, , március,  
6.Potrzebna ci jest duża walizka!Szükséged van egy nagy !  
7.Mieć lekcjeórája  
8.Gdzie jest zamek?Hol van a ?  
9.Podoba mi się ten ogród.A ott tetszik nekem.  
10.Zaraz przyjdę!Rögtön .  
11.Potrzebny mi jest plan miasta.Szükségem van várostérképre.  
12.Nie zapomnij paszportu!Ne felejtsd az útlevelet!  
13.Chciałbym wynająć samochód. kocsit szeretnék bérelni.  
14.Lekarz zaraz przyjdzie. orvos nemsokára jön.  
15.Czy ta woda jest ciepła?Meleg a ?