50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/06/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.(My) Jesteśmy tutaj.Mi vagyunk.  
2.z góry  
3.Już od roku jestem bezrobotny / bezrobotna.Már éve munkanélküli vagyok.  
4.on studiuje w BerlinieBerlinben  
5.On mówi po angielsku.Ő beszél.  
6.Co grają w telewizji? van a televízióban?  
7.Gdzie są nosorożce? vannak az orrszarvúk?  
8.Czy są jeszcze bilety do teatru?Vannak még jegyek a ?  
9.Pochodzi pan / pani z Azji? / Pochodzą państwo z Azji?Ön Ázsiából jön? / ázsiai?  
10.sprzedać z zyskiem elad  
11.wczesnym rankiem / wcześnie ranokora / reggelenként korán  
12.bardzo dużo ludzinagyon ember  
13.Co grają dzisiaj wieczorem w kinie?Mi megy ma a ?  
14.to jest możliweez  
15.O której ten pociąg będzie w Amsterdamie?Mikor érkezik meg a Amszterdamba?