50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/01/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.iść do domu  
2.Jaki on jest duży!Hogy nagy!  
3.pierwszy, pierwsza, pierwsze első  
4.Dobrze, wezmę ten pokój.Jó, kiveszem a .  
5.Musisz spakować naszą walizkę! kell pakolnod a bőröndünket!  
6.Dzisiaj grają dobry film.Ma egy film lesz.  
7.Kiedy się Pan urodził?Mikor ?  
8.jesteśmy na stronie 5az 5. vagyunk  
9.do tyłu  
10.Potrzebna mi jest pomoc drogowa. van egy vontatóra.  
11.Lubisz też paprykę? szívesen paprikát is?  
12.Ile kosztuje kurs na lotnisko? kerül a repülőtérig?  
13.ktokolwiek  
14.czytać gazetę olvas  
15.Piąty dzień to piątek. ötödik nap a péntek.