50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/24/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania? egy búvárfelszerelést bérelni?  
2.Londyn leży w Wielkiej Brytanii. Nagybritanniában van.  
3.Najpierw głowę.Először a .  
4.Wy uczycie się włoskiego.Ti tanultok.  
5.Życzy Pan sobie jeszcze czegoś? / Ma Pan jeszcze jakieś życzenie?Óhajt valamit? / Van még egyéb kívánsága?  
6.Chciałby pan / Chciałaby pani do tego ziemniaki? szeretné?  
7.Ma pan / pani kanister na benzynę?Van tartalék kannája?  
8.on nie chce słuchaćnem hallgat a jó  
9.właściwa drogaa út ... felé  
10.czyścić butycipőt  
11.Może pan / pani pojechać po prostu za mną.Egyszerüen is jöhet.  
12.tuż obok / całkiem w pobliżu melette / egészen ... közelében  
13.Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji.Menjen egyszerűen a !  
14.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Paryża?Mikor a következő vonat Párizsba?  
15.Lubię pomidory.Szívesen eszem .