50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


10/01/2022
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jaki kolor ma czereśnia? Czerwony.Milyen színű a cseresznye? .  
2.Czy jest to lot bezpośredni?Ez egy járat?  
3.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Londynu?Mikor indul a vonat Londonba?  
4.On czyta. olvas.  
5.Proszę poczekać przy telefonie!Maradjon a !  
6.on zna francuskitud  
7.Pójdziemy na basen? az uszodába?  
8.Gdzie jest pan / pani ubezpieczony / ubezpieczona? van biztosítva?  
9.jechać w prawo hajt  
10.Jak długo można tu parkować?Mennyi ideig lehet parkolni?  
11.odbiorę cię megyek  
12.Szukam sklepu fotograficznego.Keresek fényképész üzletet.  
13.Jak się Panu podoba ...? tetszik Önnek?  
14.Tylko się rozglądam. körülnézek.  
15.Pokoje sprzątnięte zostały bardzo niedokładnie.A szobákat nem takarították.