50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


12/02/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jaki jest pana / pani język ojczysty? az anyanyelve?  
2.Proszę się rozgościć!Helyezze magát !  
3.dosyć dużoelég  
4.Tam jest kanapa i fotel.Ott van egy kanapé egy fotel.  
5.Proszę wezwać policję! Niech pan / pani wezwie policję! a rendőrséget!  
6.trochę pieniędzy pénz  
7.Siódmy miesiąc to lipiec.A hetedik a július.  
8.Chciałbym dwa jajka sadzone.Két kérnék.  
9.Przykro mi, jutro nie mogę.Sajnálom, holnap nekem nem .  
10.To dziecko lubi mleko. / To dziecko chce mleko.A baba a tejet.  
11.Czy można zarezerwować bilety?Lehet jegyeket?  
12.Lubisz wieprzowinę?Szereted a ?  
13.On nie ma czasu. ideje.  
14.trzy metry grubości méter vastag  
15.Ile kosztuje bilet?Mennyibe kerül jegy?