50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


07/04/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Musi Pan poczekać.Várnia .  
2.jeszcze raz / od nowamég egyszer /  
3.W tym kraju jest za dużo bezrobotnych.Ebben az országban túl sok van.  
4.Proszę mnie zawieźć pod ten adres.Kérem, el erre a címre!  
5.To jest chyba moje miejsce.Azt hiszem, ez én helyem.  
6.Stolice są duże i głośne.A fővárosok nagyok és .  
7.Proszę pokazać mi to na mapie.Kérem mutassa meg a !  
8.zabierać się w drogę  
9.w góracha  
10.zanosić na pocztępostára  
11.wzywać lekarzadoktort / hivat  
12.wygrywać siedem do pięciu7 : 5-re  
13.Ile waży ta paczka?Milyen nehéz a ?  
14.Piąty miesiąc to maj.Az ötödik hónap a .  
15.matkaaz