50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


06/29/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?Apakah museum buka pada hari ?  
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę.Saya ingin ke kios untuk koran.  
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem.Saya kamar dengan pancuran air.  
4.Ależ, to wspaniale! !  
5.Japonia leży w Azji.Jepang terletak Asia.  
6.jes tdokładnie 5 godzina lima tepat  
7.Mieć ochotę nasaya ingin / saya  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego.Mereka bahasa Rusia.  
9.Proszę na rogu skręcić w lewo.Di pojokan, Anda belok kiri.  
10.Dzień dobry! pagi! /  
11.Siódmy dzień to niedziela.Hari ketujuh Minggu.  
12.złamać sobie nogęmematahkan  
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?Berapa perjalanan ke Berlin?  
14.Proszę o pokwitowanie / paragon.Tolong ambilkan saya.  
15.mieć własny samochódmempunyai mobil