50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/28/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jak wysokie są opłaty? besar iurannya?  
2.spać spokojnie dengan tenang  
3.Czy mogę prosić o rachunek?Bolehkah saya bonnya!  
4.z lewa na prawodari ke kanan  
5.Dzisiaj nie pracuję.Hari ini saya tidak .  
6.wsiadać do samochodu / auta di mobil  
7.moim zdaniem / według mniemenurut pendapat  
8.W zooDi binatang  
9.Popatrz na zegarek, która jest godzina!Lihat berapa sekarang?  
10.coraz mniejsemakin  
11.Londyn jest stolicą.London adalah sebuah ibu .  
12.Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?Dimana ada pom bensin ?  
13.45 [czterdzieści pięć]45 [ puluh lima]  
14.wiosna, lato,Musim semi, panas,  
15.na sprzedaż