50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


06/21/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.bez wątpienia / niewątpliwietanpa  
2.13 [trzynaście]13 [tiga ]  
3.Kiedy kończy się zwiedzanie z przewodnikiem?Kapan acaranya ?  
4.31 [trzydzieści jeden]31 [tiga puluh ]  
5.Gdzie jest toaleta? WC-nya?  
6.Szukamy apteki. mencari sebuah apotek.  
7.do przodu depan / maju  
8.Potrzebuję pokój dwuosobowy. butuh kamar untuk dua orang.  
9.czyścić / sprzątać  
10.To najnowszy film.Filmnya sangat baru.  
11.prawdopodobnie nie przyjdzie dzisiajMungkin ini dia tidak datang  
12.12 [dwanaście]12 [ belas]  
13.Opony są czarne. berwarna hitam.  
14.Na dole jest piwnica.Di bawah adalah ruang bawah .  
15.Uważam, że to jest brzydkie.Saya rasa itu .