50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


10/04/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.(My) Jesteśmy tutaj.Noi siamo .  
2.z góry  
3.Już od roku jestem bezrobotny / bezrobotna. disoccupato da un anno ormai.  
4.on studiuje w Berliniestudia all'università di  
5.On mówi po angielsku.Lui parla .  
6.Co grają w telewizji?Cosa c’è in ?  
7.Gdzie są nosorożce? sono i rinoceronti?  
8.Czy są jeszcze bilety do teatru?Ci sono ancora biglietti il teatro?  
9.Pochodzi pan / pani z Azji? / Pochodzą państwo z Azji? dall’Asia?  
10.sprzedać z zyskiem con profitto  
11.wczesnym rankiem / wcześnie rano prima mattina / all'alba  
12.bardzo dużo ludzimoltissima  
13.Co grają dzisiaj wieczorem w kinie?Cosa c’è al cinema?  
14.to jest możliwepuò darsi / essere  
15.O której ten pociąg będzie w Amsterdamie?A che ora arriva il treno a ?