50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/08/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.iść do domuandare a  
2.Jaki on jest duży!Che che è!  
3.pierwszy, pierwsza, pierwszeil / la prima  
4.Dobrze, wezmę ten pokój.Bene, la camera.  
5.Musisz spakować naszą walizkę!Devi preparare le nostre !  
6.Dzisiaj grają dobry film.Oggi danno un bel .  
7.Kiedy się Pan urodził?Quando nato?  
8.jesteśmy na stronie 5 a pagina 5  
9.do tyłu  
10.Potrzebna mi jest pomoc drogowa.Ho bisogno di autosoccorso.  
11.Lubisz też paprykę?Piacciono anche a i peperoni?  
12.Ile kosztuje kurs na lotnisko?Quanto costa fino ?  
13.ktokolwiekqualcuno / persona qualunque  
14.czytać gazetęleggere giornale  
15.Piąty dzień to piątek. quinto giorno è il venerdì.