50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


11/27/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania?Si può noleggiare per sommozzatori?  
2.Londyn leży w Wielkiej Brytanii.Londra si trova in .  
3.Najpierw głowę. la testa.  
4.Wy uczycie się włoskiego. studiate l’italiano.  
5.Życzy Pan sobie jeszcze czegoś? / Ma Pan jeszcze jakieś życzenie? qualcos'altro?  
6.Chciałby pan / Chciałaby pani do tego ziemniaki? vuole con le patate?  
7.Ma pan / pani kanister na benzynę? un bidone di riserva?  
8.on nie chce słuchaćnon sentire  
9.właściwa drogala strada giusta  
10.czyścić buty le scarpe  
11.Może pan / pani pojechać po prostu za mną.Può anche seguirmi in .  
12.tuż obok / całkiem w pobliżu vicino a  
13.Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji.Arrivi all’ultima fermata.  
14.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Paryża?Quando il prossimo treno per Parigi?  
15.Lubię pomidory.Mi molto i pomodori.