50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


09/27/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jak wysokie są opłaty?Quant’è tariffa?  
2.spać spokojniedormire  
3.Czy mogę prosić o rachunek?Il conto, per .  
4.z lewa na prawo sinistra a destra  
5.Dzisiaj nie pracuję. non lavoro.  
6.wsiadać do samochodu / autasalire in  
7.moim zdaniem / według mniea parere  
8.W zoo zoo  
9.Popatrz na zegarek, która jest godzina!Guarda l'orologio, che ora !  
10.coraz mniej meno  
11.Londyn jest stolicą. è una capitale.  
12.Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?Dov’è il distributore di benzina?  
13.45 [czterdzieści pięć]45 [ ]  
14.wiosna, lato,La primavera, ,  
15.na sprzedażin / vendesi