50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/27/2023
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jaki kolor ma czereśnia? Czerwony.Di che colore è la ciliegia? .  
2.Czy jest to lot bezpośredni?È un volo ?  
3.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Londynu?Quando parte il prossimo treno Londra?  
4.On czyta.Lui .  
5.Proszę poczekać przy telefonie!Resti linea!  
6.on zna francuskiparla  
7.Pójdziemy na basen? in piscina?  
8.Gdzie jest pan / pani ubezpieczony / ubezpieczona?Che ha?  
9.jechać w prawo la destra  
10.Jak długo można tu parkować?Per quanto si può lasciare la macchina parcheggiata?  
11.odbiorę ciępasso / vengo a  
12.Szukam sklepu fotograficznego. un fotografo.  
13.Jak się Panu podoba ...? trova ...? / Le piace ...?  
14.Tylko się rozglądam.Sto guardando. / Sto dando .  
15.Pokoje sprzątnięte zostały bardzo niedokładnie.La pulizia delle stanze decisamente scarsa.