50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


10/01/2022
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Włącz radio!Accendi radio!  
2.Chciałbym / Chciałabym pokój z łazienką.Vorrei camera con bagno.  
3.Potrzebuję długopisy i flamastry.Ho bisogno di penne e .  
4.Proszę przynieść mi trochę cytryny. porti del limone.  
5.Proszę zamówić mi taksówkę.Mi chiami un , per favore.  
6.Jest słonecznie. il sole. / E’ soleggiato.  
7.Dzisiaj jest gorąco.Oggi caldo.  
8.Proszę leżeć trzy dni w łóżku.Deve tre giorni a letto.  
9.Jak się Pan czuje?Come sta? / Come ?  
10.po złej stroniedalla parte  
11.Chcę iść do supermarketu, kupić owoce i warzywa.Voglio andare al supermercato comprare frutta e verdura.  
12.coś innego d'altro  
13.Proszę przyjść do mnie jutro!Venga a trovarmi !  
14.Chciałbym / Chciałabym bukiet jarzyn.Vorrei un piatto di .  
15.Ogrzewanie nie funkcjonuje. di riscaldamento non funziona.