50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


07/01/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.całe miasto la città  
2.Podoba mi się ten park.Questo parco qui piace.  
3.trzeba pracować lavorare  
4.Gdzie można kupić znaczki pocztowe?Dove si possono comprare francobolli?  
5.Chcę kupić książkę. comprare un libro.  
6.dzisiaj popołudniu dopopranzo / nel pomeriggio  
7.pytam się dlaczegomi domando  
8.kwartałtre mesi / trimestre  
9.Pójdziemy do domu handlowego?Andiamo un centro commerciale?  
10.Pokażę panu / pani. faccio vedere / insegno io.  
11.jest mi ciepło / gorącoho caldo / caldo  
12.Chciałbym coś taniego.Vorrei di meno costoso.  
13.Widzisz tam tę wieś?Vedi villaggio lì?  
14.Dobrze! / Zgadza się!Giusto! / !  
15.Zdarzył się wypadek.C’è stato un .