50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


07/31/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Co mogę dla pana / pani zrobić?Che cosa posso fare per ?  
2.Chcę iść do optyka.Voglio dall’ottico.  
3.Rozumiem.Capisco! / !  
4.Gdzie jest łazienka?Dov'è bagno?  
5.Poproszę kartę dań.Vorrei il , per favore.  
6.Czego Pan sobie życzy?Che desidera?  
7.to miło z twojej strony molto gentile  
8.Czy w tym pociągu jest wagon sypialny?C’è un letto nel treno?  
9.Słuchać radiaascoltare la  
10.Mamy wtorek, 17 kwietnia.È , 17 aprile.  
11.Chciałbym pełne wyżywienie.Vorrei la completa.  
12.to dobry pomysłè una idea  
13.od dzisiajda oggi poi  
14.To jest całkiem proste. molto semplice.  
15.niedużonon molto / tanto