50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


10/21/2021
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.(My) Jesteśmy tutaj.私達はここにい す。 
2.z góry から 
3.Już od roku jestem bezrobotny / bezrobotna.もう一年も失 中です。 
4.on studiuje w Berlinie ベルリンの大学で学んでいる 
5.On mówi po angielsku. は英語を話します。 
6.Co grają w telewizji?テレビでは何をやっていま か? 
7.Gdzie są nosorożce?サイは こですか? 
8.Czy są jeszcze bilety do teatru?劇場のチケットはま ありますか? 
9.Pochodzi pan / pani z Azji? / Pochodzą państwo z Azji? アからこられたのですか? 
10.sprzedać z zyskiem い利益で売却する 
11.wczesnym rankiem / wcześnie rano 朝に 
12.bardzo dużo ludziとても大勢の  
13.Co grają dzisiaj wieczorem w kinie?今夜は映画館 何をやっていますか? 
14.to jest możliwe はありえる 
15.O której ten pociąg będzie w Amsterdamie?列車は何時にアムステル ムに着きますか?