50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/07/2023
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Chcę kupić owoce i warzywa.果物 野菜を買いたいです。 
2.O której godzinie odjeżdża ostatnie metro?地下鉄の 電は何時ですか? 
3.Proszę wziąć mój bagaż.荷物を ってください。 
4.Który autobus jedzie do centrum?中心部への スはどれですか? 
5.coś dobrego何かいいも  
6.ciężki wypadek い事故 
7.przez cały tydzień 間ずっと 
8.pić ze szklanki ラスから飲む 
9.trzeci, trzecia, trzecie 人目 
10.Potrzebuję przewodnika mówiącego po włosku.イタリア語を話すガイドさ がいいです。 
11.w górę i w dół上と  
12.popołudniu / popołudniami午後  
13.Szukamy sklepu sportowego. ポーツ店を探しています。 
14.To są uczniowie.こちら 生徒です。 
15.nie jestem głodny私は空腹で ない