50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/30/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jak wysokie są opłaty?手数料 いくらですか? 
2.spać spokojnie静か 眠る 
3.Czy mogę prosić o rachunek?領収書を らえますか。 
4.z lewa na prawo左か 右 
5.Dzisiaj nie pracuję.私は今 は働きません。 
6.wsiadać do samochodu / auta車に乗   
7.moim zdaniem / według mnie私の見方 /  の意見からすると 
8.W zoo動物園  
9.Popatrz na zegarek, która jest godzina!時計でどれだけおそいか見て らん。 
10.coraz mniej益々 なくなる 
11.Londyn jest stolicą.ロンド は首都です。 
12.Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?一番近 ガソリンスタンドはどこですか? 
13.45 [czterdzieści pięć]45 [四 五] 
14.wiosna, lato, 夏、 
15.na sprzedaż り物