50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/03/2023
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Włącz radio! オをつけなさい。 
2.Chciałbym / Chciałabym pokój z łazienką.バスタブ付きの部屋をお願いしま 。 
3.Potrzebuję długopisy i flamastry.ボールペンとフェルトペ が要ります。 
4.Proszę przynieść mi trochę cytryny.レモン 少しください。 
5.Proszę zamówić mi taksówkę.タクシ を呼んでください。 
6.Jest słonecznie. 照っています。 
7.Dzisiaj jest gorąco. 日は暑いですね。 
8.Proszę leżeć trzy dni w łóżku.三日間休んでくだ い。 
9.Jak się Pan czuje?元気です 。 
10.po złej stronie間違った で 
11.Chcę iść do supermarketu, kupić owoce i warzywa.果物と野菜を買いに、スーパーマーケットに きたいです。 
12.coś innego少し うもの 
13.Proszę przyjść do mnie jutro! 日私のところに来てください。 
14.Chciałbym / Chciałabym bukiet jarzyn.野菜の り合わせをお願いします。 
15.Ogrzewanie nie funkcjonuje. 房が動かない。