50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/23/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Musi Pan poczekać.あなたは待たないと けません。 
2.jeszcze raz / od nowa 一度 /新しく 
3.W tym kraju jest za dużo bezrobotnych.この国は失業者が多す ます。 
4.Proszę mnie zawieźć pod ten adres.この住 までお願いします。 
5.To jest chyba moje miejsce.それ 私の席だと思いますが。 
6.Stolice są duże i głośne.首都は きくてうるさいです。 
7.Proszę pokazać mi to na mapie.地図の上で見せ ください。 
8.zabierać się w drogę...は 発する 
9.w górach山脈  
10.zanosić na pocztę郵便 出す 
11.wzywać lekarza医者を呼びにいかせ  
12.wygrywać siedem do pięciu 5で勝つ 
13.Ile waży ta paczka? の重さは? 
14.Piąty miesiąc to maj.五番目の は五月です。 
15.matka母 / お さん