50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


10/07/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Chciałbym umyć ręce.私は手 洗いたいです。 
2.w wieku pięćdziesięciu lat 歳で 
3.Co za szczęście!なんと う幸運。 
4.(Ja) Uczę się angielskiego.私は英語を習い す。 
5.Mam aparat fotograficzny.カメラを持 ています。 
6.Piję herbatę.私は紅茶を飲 ます。 
7.Poproszę herbatę. をください。 
8.Mam kiwi i melona.キウイと ロンがあります。 
9.Gdzie jest informacja turystyczna?観光局はどこ すか? 
10.Szukamy sklepu mięsnego.肉屋を探 ています。 
11.składać komuś wizytę...を訪 する 
12.Właśnie czytam tę książkę.今、この本を んでいます。 
13.Proszę pójść do portu. / Niech pan / pani idzie do portu.港へ行って らんなさい。 
14.62 [sześćdziesiąt dwa]62 [ 十二] 
15.Ósmy miesiąc to sierpień.八番目の月 八月です。