50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/03/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.(My) Jesteśmy tutaj.Wij hier.  
2.z góryvan  
3.Już od roku jestem bezrobotny / bezrobotna. ben al een jaar werkloos.  
4.on studiuje w Berliniehij studeert in  
5.On mówi po angielsku.Hij Engels.  
6.Co grają w telewizji?Wat er op televisie?  
7.Gdzie są nosorożce?Waar zijn neushoorns?  
8.Czy są jeszcze bilety do teatru?Zijn er nog kaartjes het theater?  
9.Pochodzi pan / pani z Azji? / Pochodzą państwo z Azji? u uit Azië?  
10.sprzedać z zyskiemmet winst  
11.wczesnym rankiem / wcześnie ranoop de vroege ochtend / op de morgen  
12.bardzo dużo ludzi veel mensen  
13.Co grają dzisiaj wieczorem w kinie? draait er vanavond in de bioscoop?  
14.to jest możliwe kan zijn  
15.O której ten pociąg będzie w Amsterdamie?Wanneer komt de trein in aan?