50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/23/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Musi Pan poczekać.U moet wachten. / U zult moeten wachten.  
2.jeszcze raz / od nowanogmaals / nog keer  
3.W tym kraju jest za dużo bezrobotnych. zijn te vele werklozen in dit land.  
4.Proszę mnie zawieźć pod ten adres.Kunt u me naar dit brengen?  
5.To jest chyba moje miejsce.Ik denk dat dat plaats is.  
6.Stolice są duże i głośne.De hoofdsteden zijn groot en .  
7.Proszę pokazać mi to na mapie.Kunt u mij dat de kaart aanwijzen?  
8.zabierać się w drogęop weg  
9.w górachin gebergte  
10.zanosić na pocztęposten / op post doen  
11.wzywać lekarzade halen  
12.wygrywać siedem do pięciu 7-5 winnen  
13.Ile waży ta paczka?Hoe zwaar is pakket?  
14.Piąty miesiąc to maj.De vijfde maand is .  
15.matkade