50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


09/27/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.na Wielkanoc påske  
2.ja też nieikke jeg  
3.Proszę powtórzyć.Vær så snill å det.  
4.nie mieć ochotyå ikke lyst  
5.na schodach  
6.Mam sweter.Jeg har genser.  
7.Zapalić światłoå slå på  
8.Chciałby pan / Chciałaby pani do tego ryż? du ha ris til?  
9.Nieprawdaż? sant?  
10.to mnie bolidet gjør  
11.za czternaście dniom dager  
12.prosić o przebaczenie be om tilgivelse  
13.Ciągle bolą mnie plecy. har alltid vondt i ryggen.  
14.Proszę mówić wolno.Kan du være så snill å langsomt?  
15.o 5 po południuKlokken på ettermiddagen