50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/24/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Musi Pan poczekać. må vente.  
2.jeszcze raz / od nowaen gang / på nytt  
3.W tym kraju jest za dużo bezrobotnych. i landet er det for mange arbeidsledige.  
4.Proszę mnie zawieźć pod ten adres.Kjør meg til denne .  
5.To jest chyba moje miejsce.Jeg tror er min plass.  
6.Stolice są duże i głośne.Hovedstedene er store og .  
7.Proszę pokazać mi to na mapie. så snill å vise meg det på kartet.  
8.zabierać się w drogęå begi seg på  
9.w górachi  
10.zanosić na pocztę poste  
11.wzywać lekarzaå få tak i lege  
12.wygrywać siedem do pięciuå vinne sju fem  
13.Ile waży ta paczka?Hvor tung er ?  
14.Piąty miesiąc to maj.Den femte er mai.  
15.matka