50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/01/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.iść do domuir casa  
2.Jaki on jest duży! ele está grande!  
3.pierwszy, pierwsza, pierwszeo primeiro / a  
4.Dobrze, wezmę ten pokój. bem, eu fico com o quarto.  
5.Musisz spakować naszą walizkę!Tu tens fazer a nossa mala!  
6.Dzisiaj grają dobry film.Hoje vai um bom filme.  
7.Kiedy się Pan urodził? nasceu?  
8.jesteśmy na stronie 5 na página cinco  
9.do tyłupara  
10.Potrzebna mi jest pomoc drogowa.Eu preciso de reboque.  
11.Lubisz też paprykę?Também de pimentão?  
12.Ile kosztuje kurs na lotnisko?Quanto é que até ao aeroporto?  
13.ktokolwiek / alguma pessoa  
14.czytać gazetęler o  
15.Piąty dzień to piątek.O quinto dia é sexta-feira.