50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


06/27/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?O está aberto às quintas-feiras?  
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę.Eu ir ao quiosque para comprar um jornal.  
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem.Gostaria de um com chuveiro.  
4.Ależ, to wspaniale!Isso é / grandioso / fantástico!  
5.Japonia leży w Azji.O Japão fica Ásia.  
6.jes tdokładnie 5 godzinasão exactamente cinco  
7.Mieć ochotę nater vontade  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego.Eles / Elas aprendem .  
9.Proszę na rogu skręcić w lewo.Vire esquerda na esquina.  
10.Dzień dobry! dia!  
11.Siódmy dzień to niedziela.O sétimo dia é domingo.  
12.złamać sobie nogępartir a perna / (Bras.:) a perna  
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?Quanto é que demora a viagem para Berlim?  
14.Proszę o pokwitowanie / paragon.Por favor, dê-me um .  
15.mieć własny samochódter viatura própria / ter próprio