50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


06/25/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Co mogę dla pana / pani zrobić?Em que posso ser útil?  
2.Chcę iść do optyka.Eu quero ir ao .  
3.Rozumiem.Eu ! / Eu compreendo!  
4.Gdzie jest łazienka?Onde é a casa de ? / (Bras.:) Onde é o banheiro?  
5.Poproszę kartę dań.A ementa, favor.  
6.Czego Pan sobie życzy?O que quer / ?  
7.to miło z twojej stronyé muito / simpático da sua parte  
8.Czy w tym pociągu jest wagon sypialny?O comboio tem ?  
9.Słuchać radiaouvir  
10.Mamy wtorek, 17 kwietnia.Hoje é , dezassete de Abril / (Bras.:) dezessete de abril.  
11.Chciałbym pełne wyżywienie.Eu queria completa.  
12.to dobry pomysł é uma boa ideia  
13.od dzisiaja de hoje  
14.To jest całkiem proste.É muito .  
15.niedużonão