50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/08/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.iść do domu домой  
2.Jaki on jest duży! он высокий!  
3.pierwszy, pierwsza, pierwszeПервый / первая /  
4.Dobrze, wezmę ten pokój. , я беру этот номер.  
5.Musisz spakować naszą walizkę!Ты должен упаковать наш !  
6.Dzisiaj grają dobry film. идёт хороший фильм.  
7.Kiedy się Pan urodził?Когда родились?  
8.jesteśmy na stronie 5Мы странице 5  
9.do tyłu  
10.Potrzebna mi jest pomoc drogowa. нужен эвакуатор.  
11.Lubisz też paprykę?Ты тоже сладкий перец?  
12.Ile kosztuje kurs na lotnisko?Сколько будет стоить до ?  
13.ktokolwiek  
14.czytać gazetę газету  
15.Piąty dzień to piątek.Пятый день пятница.