50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/25/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania?Можно взять на прокат снаряжение для ?  
2.Londyn leży w Wielkiej Brytanii. находится в Великобритании.  
3.Najpierw głowę.Сначала .  
4.Wy uczycie się włoskiego. учите итальянский.  
5.Życzy Pan sobie jeszcze czegoś? / Ma Pan jeszcze jakieś życzenie?Хотите что-нибудь?  
6.Chciałby pan / Chciałaby pani do tego ziemniaki?Вы хотели бы это с ?  
7.Ma pan / pani kanister na benzynę? Вас есть запасная канистра?  
8.on nie chce słuchać не хочет слышать / слушать  
9.właściwa drogaВерный путь  
10.czyścić butyЧистить  
11.Może pan / pani pojechać po prostu za mną.Вы также можете просто ехать мной следом .  
12.tuż obok / całkiem w pobliżu поблизости  
13.Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji.Езжайте конечной станции.  
14.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Paryża? отправляется следующий поезд до Парижа?  
15.Lubię pomidory. люблю помидоры.