50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/08/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.iść do domu  
2.Jaki on jest duży!Så stor han !  
3.pierwszy, pierwsza, pierwsze / det första  
4.Dobrze, wezmę ten pokój.Bra, jag rummet.  
5.Musisz spakować naszą walizkę!Du måste packa vår !  
6.Dzisiaj grają dobry film.I kväll går det en film.  
7.Kiedy się Pan urodził? är ni född?  
8.jesteśmy na stronie 5vi är sidan fem  
9.do tyłu  
10.Potrzebna mi jest pomoc drogowa.Jag behöver en .  
11.Lubisz też paprykę?Äter också gärna paprika?  
12.Ile kosztuje kurs na lotnisko? kostar det till flygplatsen?  
13.ktokolwiekvem helst  
14.czytać gazetę tidningen  
15.Piąty dzień to piątek.Den femte dagen är .