50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/18/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jak się panu / pani u nas podoba?Hur trivs här hos oss?  
2.Niech Pan otworzy tę paczkę.Öppna det här .  
3.To jest moja gitara.Här är gitarr.  
4.brać kąpielta ett  
5.On mówi w kilku językach.Han talar språk.  
6.na rynku (marknads)torget  
7.nocami / w nocy / under natten  
8.Czy ten pociąg ma opóźnienie?Är tåget ?  
9.Jest zimno.Det är .  
10.Chciałbym / Chciałabym pobrać pieniądze ze swojego konta.Jag skulle vilja ta pengar från mitt konto.  
11.Gorączka / mieć temperaturęha  
12.Grać w piłkęspela  
13.Mieć gości / odwiedzinyha besök /  
14.Jedzie pan / pani wyciągiem na górę?Åker ni med skidliften?  
15.on może w każdej chwili być tutajhan kommer att var här vilket som helst